Info


REPAIR CAFE OOSTERHOUT

 

Repareren in plaats van weggooien. Repair Café, goed voor het milieu, de portemonnee en de sociale contacten.

Met het Repair Café Oosterhout willen we onder meer verspilling tegengaan, reparatiekennis behouden en verspreiden en mensen met verschillende achtergronden op een nieuwe manier met elkaar in contact brengen. "Daarnaast is het zonde om bruikbare spullen weg te gooien”, vinden velen met ons.

In een maatschappij waarin sociale verbanden steeds losser worden zit je vaak met kapotte spullen waar je geen raad mee weet wanneer je het zelf niet kunt repareren. Vroeger konden familie of buren misschien helpen. Maar we hebben het ook vaak allemaal druk en de reparatie-kennis verdwijnt ook steeds meer. Altijd alles maar weggooien is een dure optie. Hergebruik spaart de portemonnee en de CO2 uitstoot. En daar komt bij dat weggooien weer een  bijdrage is aan de afvalberg die toch al steeds groter wordt. Vanaf september 2013 is het in Oosterhout mogelijk om uw kapotte spullen te (laten) repareren in het Repair Café Oosterhout, elke laatste zaterdag van de maand. In principe zijn reparaties gratis. Benodigde onderdelen, bv. een rits of fietsband, moet men zelf betalen. Bijdragen in de onkostenpot zijn vrijwillig en welkom. Dan kan het RCO weer gereedschap en materialen aanschaffen.

 

Repair Café Oosterhout.......   goed voor iedereen


FIETS KAPOT ? Repair Café repareert!

 

Op zoek naar een succeservaring in het Repair Café? Kom dan eens langs met je fiets.

 

Fietsen staan op nummer twee in de top tien van meest aangeboden producten. Het slagingspercentage is ook erg hoog: 86 % van de binnengebrachte fietsen wordt met succes gerepareerd! Dat blijkt uit de Repair Monitor waarin reparateurs hun reparatiegegevens bijhouden. In Oosterhout lopen we in de pas, met 87% geslaagde fietsreparaties in 2017. Onderhoud verlengt het leven van je fiets. Fietsen zijn goed repareerbaar en onderdelen zijn goed verkrijg-baar. Fietsen die niet gerepareerd konden worden, waren over het algemeen te versleten of verroest. Bij reparaties die te veel tijd kosten, wordt doorverwezen naar de fietsenmaker, ook als er dure onderdelen moeten worden vervangen. Een tip uit het Repair Café is dan ook: onderhoud je fiets goed. Dan gaat hij langer mee.

Meer info:

 


WIE ZIJN HET REPAIR CAFE OOSTERHOUT ?

 

Het Repair Café in Oosterhout is ontstaan toen een aantal partijen in 2013  tegelijkertijd op eenzelfde idee kwam.Er bestonden al een aantal jaren in diverse steden in het land repaircafé's.  De gedachte was: waarom niet in Oosterhout ?


Vanuit welzijnsorganisaties, vanuit de politiek en vanuit particuliere geledingen kwamen deze gedachten tesamen en zo is het begonnen.

Rond de zomer van 2013 zijn een aantal bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden, er is een stuurgroep gevormd en er zijn reparatie-medewerkers gezocht. We konden voor een deel gebruik maken van de ondersteuning van de landelijke RepairCafé-organisatie.

Hoewel lang niet alles al precies was geregeld, hebben we besloten na de zomer 2013 toch al te starten met een aantal proef-café's.We hebben ervaring opgedaan op verschillende locaties en we werken nu in De Slotjes. We hebben inmiddels een goede indruk van de belangstelling bij het publiek en onze eigen mogelijkheden.

Hoewel één van de doelstellingen is om de sociale samenhang in verschillende wijken te versterken, blijven we vooralsnog op de huidige locatie werken. De tijd zal leren of dat werkt en welke problemen we daarbij tegen het lijf lopen.


BLIJF OP DE HOOGTE

 

Houdt u deze website in de gaten voor verdere bijzonderheden. U kunt ons ook volgen op

 

facebook                    X(twitter)

 

 

Op de pagina Contact vindt u een aantal links naar websites van organisaties die zich ook met duurzame en sociale initiatieven bezig houden.IBAN:  NL84 TRIO 0390507334

t.n.v. Repair Cafe Oosterhout


Onderstaande video geeft kort en bondig antwoord op vragen als: wat is een Repair Café? Hoe komt het dat het in het Repair Café vaak zo gezellig is? En hoe kun je er in jouw woonplaats zelf een beginnen?