Organisatie

Vrijwilligers en de organisatie


Het RepairCafe is een organisatie die helemaal draait dankzij vrijwilligers.

Denkt u er over om (reparateur)vrijwilliger te worden bij het Repaircafé: van harte welkom. Bij de reparatie-werkzaamheden en in de organisatie kunnen we hulp gebruiken.

Wilt u zich aanmelden of eerst informatie:

stuur een email-bericht naar 

         

Repaircafe-Oosterhout


Vacatures vrijwilligers

We hebben op dit moment meerdere vacatures, uibreiding en vervanging: t.w. leerling fietsenmaker, reserve klokkenmaker, naaimachinereparateur en elektromonteurs.


LEERLING FIETSENMAKER


Het Repair Cafe Oosterhout heeft een fietsenreparatiehoek, waarin elke maand enthousiast allerlei reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Bezoekers gaan dan weer blij naar huis.


De ervaren reparateur kan erg goed wat hulp gebruiken en wij denken o.a. aan jonge mensen die het leuk vinden om te leren sleutelen aan een fiets.


Als je graag je eigen fiets wilt kunnen maken! Kom naar het Repair Cafe in Activiteitencentrum De Bunthoef in Oosterheide op de laatste zaterdag van de maand.

Daar kunnen we je leren hoe je een band repareert of hoe je een nieuwe band er op kunt leggen. Natuurlijk leer je nog meer als er ook andere reparaties zijn, zoals een ketting vervangen, en nog veel meer.


We vragen van je om elke laatste zaterdag van de maand beschikbaar te zijn van 10.00 tot 14.00 uur.


Het is GRATIS en je steekt er wat van op. Voor de lunch en koffie of thee wordt gezorgd.


Aanmelden en/of informeren; Kan elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 14.00 uur in De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout, bij Winkelcentrum Zuiderhout.

Of via de contact mogelijkheden op onze webpagina.


 Werktijden:

-Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij het Repair Cafe op de laatste   zaterdag van de maand van 9 tot 14.30 uur

- Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de vrijwilligersverga-dering in de tweede week van de maand ca. 1 á 1,5 uur

-+-+-+-

Wat maakt dit werk de moeite waard:

- Samenwerking met  enthousiaste vrijwilligsters

- Activiteiten worden bezocht door mensen die iets willen

  laten repareren of behoefte hebben aan sociaal contact.

- U krijgt er waardering en contacten voor terug. U help   mee  aan het bestrijden van de consumptiemaatschappij

-U helpt mee aan verbetering van het milieu en het bestrijden  van de hoeveelheid afval


Het Repair Café draait altijd 1 maal in de maand op

de laatste zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.


_____________________________________________________

REPARATIEMONITOR

Analyse resultaten 2018

Overzicht geslaagde reparaties 2019

Maand

aantal geslaagde

Januari

66

Februari

56

Maart

57

April

40

Mei

66

Juni

79

Augustus

62

September

59

Oktober

50

November

59

Totaal gered

594

% van alle aangeboden reparaties

74%

Het Repair Cafe Oosterhout

heeft van de Belastingdienst

de ANBI status verkregen.

ANBI staat voor Algemeen

Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een

ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast heeft de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

 

Wilt u meer informatie, klik hier. U wordt dan doorgestuurd naar de site van de Belastingdienst.

 

Wilt u meer inzicht in onze financiën, klik dan naar het

financieel overzicht

 

_________________________________________________

 

TOEGEKENDE SUBSIDIES

 

Met vreugde kunnen wij meedelen dat wij een subsidie ontvangen hebben van het Oranje Fonds. Zij hebben na onze aanvraag besloten om ons een startsubsidie toe te kennen. Wij zullen dit goed kunnen gebruiken voor de aanschaf van gereedschap, reserveonderdelen en publiciteitsmateriaal.

 

 

 

 

 

 

Voelt u zich aangetrokken tot het werk van het Oranjefonds ?

Voor €2/maand bent u al:

Vriend van het Oranje Fonds!

 

 

Rabobank

 

We hebben  ook een bijdrage

ontvangen uit het

Stroomversnellingsfonds

van de Rabobank Amerstreek.

Zie hun persbericht.

 

  

Lion's Club

 

Ook hebben we een vorstelijke bijdrage

van de Lion's Club ontvangen.

Hartelijk dank daarvoor.

Over de RepairMonitor


De RepairMonitor is een online tool waarmee Repair Cafés heel eenvoudig kunnen monitoren welke producten zij binnen krijgen, wat daar mis mee is en wat er – al dan niet met succes - is gedaan om het voorwerp te repareren. Met de data die we op die manier verzamelen, verkrijgen we inzicht in de duurzaamheid en repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven. Hiermee benaderen we fabrikanten, politici en consumenten. Dat moet leiden tot betere producten die passen in de circulaire economie.


De RepairMonitor is nadrukkelijk bedoeld voor het verzamelen en delen van reparatiegegevens. De tool is geen gehele vervanging voor de bezoekersadministratie die lokale Repair Cafés bijhouden. RepairCafés die e-mailadressen, postcodes, leeftijden of andere gegevens van hun bezoekers willen bijhouden, dienen dat separaat te doen.