Organisatie

     VRIJWILLIGERS EN DE ORGANISATIE

Het RepairCafe is een organisatie die helemaal draait   dankzij de inzet van vrijwilligers.

Denkt u er over om (reparateur)vrijwilliger te worden bij  het Repaircafé: van harte welkom. Bij de reparatie-   werkzaamheden en in de organisatie kunnen we hulp gebruiken.

Wilt u zich aanmelden of eerst informatie:

stuur een email-bericht naar 

Repaircafe-OosterhoutVacatures vrijwilligers

We hebben op dit moment meerdere vacatures, uibreiding en vervanging: t.w. leerling fietsenmaker, reserve klokkenmaker, naaimachinereparateur en elektromonteurs.


LEERLING FIETSENMAKER


Het Repair Cafe Oosterhout heeft een fietsenreparatie-hoek, waarin elke maand enthousiast allerlei reparaties en onder-houdswerkzaamheden worden verricht. Bezoekers gaan dan weer blij naar huis.


De ervaren reparateur kan erg goed wat hulp gebruiken en wij denken o.a. aan jonge mensen die het leuk vinden om te leren sleutelen aan een fiets.

Als je graag je eigen fiets wilt kunnen maken kom dan naar het Repair Cafe in Activiteitencentrum De Slotjes op de laatste zaterdag van de maand.

Daar kunnen we je leren hoe je een band repareert of hoe je een nieuwe band er op kunt leggen. Natuurlijk leer je nog meer als er ook andere reparaties zijn, zoals een ketting vervangen, en nog veel meer.


We vragen van je om elke laatste zaterdag van de maand beschikbaar te zijn van 10.00 tot 14.00 uur.

Het is GRATIS en je steekt er wat van op. Voor de lunch en koffie of thee wordt gezorgd.


Aanmelden en/of informeren; Kan elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 14.00 uur in De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout, bij het gemeentehuis.

Of via de contact mogelijkheden op onze webpagina.


 Werktijden:

-Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij het Repair Cafe op de laatste   zaterdag van de maand van 9 tot 14.30 uur


-+-+-+-

Wat maakt dit werk de moeite waard:

- Samenwerking met  enthousiaste vrijwilligsters

- Activiteiten worden bezocht door mensen die iets willen

  laten repareren of behoefte hebben aan sociaal contact.

- U krijgt er waardering en contacten voor terug. U help mee  aan het bestrijden van de consumptiemaatschappij

-U helpt mee aan verbetering van het milieu en het bestrijden  van de hoeveelheid afval


Het Repair Café draait altijd 1 maal in de maand op

de laatste zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.


Het Repair Cafe Oosterhout heeft van

de Belastingdienst de ANBI status

verkregen.ANBI staat voor Algemeen

Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn,

als ze zich voor minstens 90% inzet voor

het algemeen nut. Daarnaast heeft de

instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten

geen winstoogmerk.

Wilt u meer informatie, klik hier. U wordt dan doorgestuurd naar

de site van de Belastingdienst.

 

Wilt u meer inzicht in onze financiën, klik dan naar het

financieel overzicht  

________________________________________________________

 

SPONSORING

 

We zijn blij te kunnen melden dat we een sponsor hebben gevonden die ons wil steunen. Het Repair-Cafe draait immers vrijwel volledig op de opbrengst van de onkostenpot en af en toe een donatie of gulle gever. Als je in zee gaat met een sponsor, moet je zorgvuldig waken over je onafhankelijkheid en objectiviteit. Met deze sponsor hoeven we wat dat betreft geen zorgen te hebben: Jumbo gaat een sponsorbijdrage leveren in de vorm van de catering van onze lunch op de RCO-dag. We zijn immers permanent bezig van ca. 9 tot 15 uur (incl. opbouwen en opruimen), dus in die periode valt ook de lunch. Onze gast-vrouwen schaffen daarvoor de spullen aan, die ze vanaf nu bij de                          

kunnen betrekken.

Bedankt !