Info

Repair Café Oosterhout

 

Repareren in plaats van weggooien.

Repair Café, goed voor het milieu, de portemonnee en de sociale contacten.

 

Met het Repair Café Oosterhout willen we onder meer verspilling tegengaan, reparatiekennis behouden en verspreiden en mensen met verschillende achtergronden op een nieuwe manier met elkaar in contact brengen. "Daarnaast is het zonde om bruikbare spullen weg te gooien”, vinden velen met ons. De toegang tot een Repair Café is gratis.

 

In een maatschappij waarin sociale verbanden steeds losser worden zit je vaak met kapotte spullen waar je geen raad mee weet wanneer je het zelf niet kunt repareren. Vroeger konden familie of buren misschien helpen. Maar we hebben het ook vaak allemaal druk en de reparatie-kennis verdwijnt ook steeds meer. Altijd alles maar weggooien is een erg dure optie. Hergebruik spaart de portemonnee en de CO2 uitstoot. En daar komt bij dat weggooien weer een  bijdrage is aan de afvalberg die toch al steeds groter wordt. Vanaf september 2013 is het in Oosterhout mogelijk om uw kapotte spullen te (laten) repareren in het Repair Café Oosterhout, elke laatste zaterdag van de maand. In principe zijn reparaties gratis. Benodigde onderdelen, bv. een rits of fietsband, moet men zelf betalen. Bijdragen in de fooienpot zijn niet verplicht maar vrijwillig en zeer welkom. Dan kan het Repair Café Oosterhout weer gereedschap en materialen aanschaffen.

 

Repair Café Oosterhout

goed voor iedereen

 

Wie zitten er achter het Repair Café Oosterhout?


 

Het Repair Café in Oosterhout is ontstaan toen een aantal partijen in 2013  tegelijkertijd op eenzelfde idee kwam.

 

 

 

 

 

Er bestaan al een aantal jaren in diverse steden in het land repaircafé's.

 

De gedachte was: waarom ook niet in Oosterhout ?

Vanuit welzijnsorganisaties, vanuit de politiek en vanuit particuliere geledingen kwamen deze gedachten tesamen en zo is er een begin gemaakt.

Rond de zomer van 2013 zijn een aantal bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden, er is een stuurgroep gevormd en er zijn reparatie-medewerkers gezocht. We konden voor een deel gebruik maken van de ondersteuning van de landelijke RepairCafé-organisatie.

Hoewel lang niet alles al precies was geregeld, hebben we besloten na de zomer 2013 toch al te starten met een aantal proef-café's.We hebben ervaring opgedaan op verschillende locaties en we werken nu in de Bunthoef. We hebben inmiddels een goede indruk van de belangstelling bij het publiek en onze eigen mogelijkheden.

Hoewel één van de doelstellingen is om de sociale samenhang in verschillende wijken te versterken, blijven we vooralsnog op de huidige locatie werken. De tijd zal leren of dat werkt en welke problemen we daarbij tegen het lijf lopen.

 

Beleidsplan


Heeft u belangstelling voor ons beleidsplan, klik hier.

 

 

Financieën


Heeft u belangstelling voor het financieel overzicht, klik hier.

 

Blijf op de hoogte


 

Houdt u deze website in de gaten voor verdere bijzonderheden. U kunt ons ook volgen op

 

             facebook

 

                   

             twitter

 

 

Op de pagina Actueel vindt u een aantal links naar websites van organisaties die zich ook met duurzame en sociale initiatieven bezig houden.

Het RepairCafe wordt betaald uit vrijwillige bijdragen van bezoekers, uit subsidies en uit donaties en giften.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een donatie doen. Ons IBAN nummer is:

NL84 TRIO 0390507334  t.n.v. Repair Cafe Oosterhout

Hartelijk dank alvast.

Kamer van Koophandel nummer:60205326