Actueel

Wat repareren we zoal ?

 

Ook wijzelf willen graag weten hoeveel reparaties er zo gemiddeld worden aangeboden en hoeveel succes we hebben. Daarom houden we dat zo goed mogelijk bij door middel van de formuliertjes die we samen invullen.

Kijk op de pagina Organisatie voor de laatste informatie. Daar ziet u dat we bijna drie-kwart van de aangeboden klussen met gedeeltelijk of volledig succes oplossen.

Niet onaardig, al zeggen we zelf. De cijfers zijn niet meer actueel, maar binnen afzienbare tijd geven we u de meest recente getallen.

We doen er van alles aan om de score nog te verbeteren.

 

 

Het eerstvolgende Repair Café Oosterhout is op:

zaterdag 24 november 2018 in

activiteitencentrum De Bunthoef

Bloemenhof 2, Oosterhout

van 10.00 tot 14.00 u

 

BIJZONDERHEDEN:

De Naaimachinereparateur is

aanwezig, de Klokkenmaker ook.

 

 

 

____________________________________

Stichting Repair Café en Natuur & Milieu hebben onderzoek gedaan naar producten

die ter reparatie zijn aangeboden

bij Repair Cafés.

 

In 2017 kwamen bij 12 Repair Cafés 2347 producten binnen. In het onderzoek werd uitgezocht hoe snel en waardoor producten kapot gaan. Ook werden belemmeringen voor reparatie in kaart gebracht. Doel hiervan was om handvatten te bieden voor het beter repareerbaar maken van producten.

Lees hier meer over in het rapport:

 

 

__________________________________________________________

 

DHZ - Doe het zelf

 

Er is een pagina toegevoegd, waar u kunt lezen wat u zelf zou

kunnen doen om uw defecte apparaat, kledingstuk, fiets of ander voorwerp weer aan de praat te krijgen. Ook is hier een checklist te vinden die u kan helpen bij de aanschaf van een tweedehands fiets.Op internet is nog veel meer informatie te vinden; een zoekwoord intikken in uw favoriete zoekmachine is vaak al voldoende.

RepairCafe Oosterhout werkt helemaal met vrijwilligers. Dat betekent dat we niet altijd kunnen garanderen dat alle stations (volledig) bemensd zijn. Soms kan uw reparatie dan niet plaatsvinden of moet u langer wachten. We hopen dat u daar begrip voor kunt hebben. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Te snel kapot

 

ook de Consumentenbond gaat zich inzetten voor een betere kwaliteit van allerlei spullen en een betere repareerbaarheid. Doe ook zelf mee:

Consumentenbond

 

 

weer

Recyclen met een app

 

Er komen meer goederen voor recycling in aan- merking dan je denkt. De Recycle-app helpt je bij het bepalen welke materialen hergebruikt kunnen worden. De app laat ook zien wat er verder mee gebeurt.

 

Voor Android en iOS.

De app vraag wel erg veel rechten zoals je locatie en je contactpersonen. Let op je privacy

Deze video geeft kort en bondig antwoord op vragen als: wat is een Repair Café? Hoe komt het dat het in het Repair Café vaak zo gezellig is? En hoe kun je er in jouw woonplaats zelf een beginnen?

Repareren kan ook buiten!

Ondanks ons eenmalig verblijf in Activiteitencentrum De Slotjes op het Slotjesveld, wisten toch meer dan 50 bezoekers ons te vinden. 28 augustus 2017, in eerste instantie een verwarrende start. Maar zeker een prachtige dag!

 

Zaterdag 28 oktober 2017 hebben we bezoek gehad van 2 leden van de Lions Club Oosterhout.

We hebben het laatste sponsorbedrag van € 2000 mogen ontvangen tijdens ons reguliere maandelijkse Repair Café in Activiteitencentrum De Bunthoef.

We zijn dan ook enorm blij voor hun financiële steun van de laatste 3 jaar. Deze heeft direct bijgedragen aan de continuïteit en groei.