In de pers


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019

Vragen gesteld door de leden der Kamer 


Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport

«Circulaire economie in kaart» van het Planbureau voor de Leefomgeving (ingezonden 5 maart 2019).


Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het rapport «Circulaire economie in kaart» van het Planbureau voor de Leefomgeving?1 2

Vraag 2 Deelt u de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland nog niet voldoende doet om in 2050 een circulaire economie te bereiken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3 Wat vindt u ervan dat de meeste innovatieve initiatieven zich richten op recycling en dat innovaties hoger op de R(ecycling)-ladder, zoals hergebruik en diensten, veel minder vaak voorkomen, terwijl juist bij deze innovaties het grondstoffenverbruik sterker vermindert? Bent u van plan uw beleid aan te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u op dit gebied dan nemen?

Vraag 4 Neemt u het advies van het PBL over, om uw beleid voor circulair ontwerpen uit te breiden en niet alleen uit te gaan van design-for-recycling maar ook van design-for-repair? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5 Wat vindt u ervan dat er relatief weinig reparatiebedrijven voor consumentenelektronica zijn, terwijl dergelijke bedrijven op vergelijkbare wijze als autoreparatiebedrijven kunnen zorgen voor een veel langere levensduur van producten? Welke rol voor de overheid ziet u hier?
1 PBL, Circulaire economie in kaart (https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart) 2 Zie ook Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 1555
kv-tk-2019Z04099 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Vragen 1

Vraag 6 Deelt u de conclusie van het PBL dat initiatieven die circulair handelen combineren met lokale en sociale doelen, kunnen helpen om draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven te vergroten? Welke concrete maatregelen gaat u nemen om dit te stimuleren?

Vraag 7 Bent u bekend met het «Repair Café»? Erkent u dat initiatieven zoals Repair Cafés bovenstaande aanknopingspunten bij uitstek in praktijk brengen, dat wil zeggen dat zij het stimuleren van hergebruik en reparatie combineren met lokale en sociale doelen?

Vraag 8 Erkent u de rol van Stichting Repair Café als de organisatie die het Repair Café-concept landelijk verspreidt en ondersteunt? Deelt u de mening dat deze stichting een belangrijke partner van de overheid kan zijn bij het vormgeven van de circulaire economie?

Vraag 9 Bent u bereid om meer te investeren in initiatieven als «Repair Café», zodat Nederland alsnog het doel «Nederland circulair in 2050» kan halen?


https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart…

_________________________________________________________________________________________________________

Hoe krijgt Nederland in 2050 een circulaire economie voor elkaar?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het onderzocht.

Allereerste aanbeveling: meer inzetten op hergebruik en reparatie.

 

Circulaire economie in kaart

Rapport | 11-01-2019

 

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met deze inventarisatie brengt PBL de circulaire economie in kaart.

 

De inventarisatie laat zien dat er veel bedrijven en organisaties zijn die bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie. In totaal gaat het om ruwweg 85.000 activiteiten, waar circa 420.000 banen mee zijn gemoeid. Denk aan de reparatie van fietsen en auto’s of verkoop via marktplaats. Deze activiteiten worden alleen vaak niet als circulair herkend, omdat ze al zo lang bestaan. Ook sommige nieuwe producten die bijdragen aan de circulaire economie zijn al snel ingeburgerd, zoals de dopper en andere herbruikbare waterflessen.

 

1.500 nieuwe circulaire initiatieven

Er zijn 1.500 nieuwe circulaire initiatieven naar voren gekomen. Dit zijn innovatieve ontwerpen zoals een modulaire koptelefoon of Fairphone. Of het zijn innovatieve businessmodellen zoals deelplatformen of abonnementen, bijvoorbeeld op een fiets of op verlichting. En het fietspad van gerecycled plastic is gemaakt met een innovatieve technologie.

 

Sommige circulaire activiteiten zijn gekoppeld aan andere doelen, zoals de klimaat- of woningbouwopgave of een sociaal doel. Zo zijn er kleine verplaatsbare modulaire woningen, die ook leiden tot minder CO2-uitstoot, en zetten kringloopwinkels en de Verspillingsfabriek ook in op werk voor sociaal kwetsbare groepen.

 

Volgende stap naar een circulaire economie

Er is meer nodig dan de circa 1.500 nieuwe circulaire initiatieven. Wat kan de overheid doen om haar doel ‘Nederland circulair in 2050’ te halen?

 

Deze studie geeft hiervoor twee aanknopingspunten:

 

Aanknopingspunt 1: Geef aandacht aan alle mogelijkheden voor een circulaire economie

Zet in op hogere R-strategieën, zoals hergebruik, reparatie en diensten.

Combineer circulair met andere doelen, zoals de klimaatopgave en het nastreven van andere maatschappelijke doelen.

Er valt uit de gangbare activiteiten veel te leren over voorwaarden voor succes.

Stimuleer nieuwe samenwerkingsverbanden voor recycling, hergebruik, reparatie en diensten.

 

Aanknopingspunt 2: Vergroot het draagvlak en de betrokkenheid van bedrijven en burgers

Wijs op de gangbare activiteiten en laat zien dat ‘circulair’ ook heel normaal kan zijn.

Breng circulair dichtbij de mensen. Initiatieven die circulair en lokale en sociale doelen combineren staan dicht bij de mensen, want ze verschaffen een oplossing voor problemen die burgers direct ervaren.

Circulaire economie brengt verschillende partijen bij elkaar. De kunst is gebruik te maken van de mobiliserende en verbindende kracht die circulaire initiatieven in de samenleving lijken te hebben.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Repair Cafés redden 300.000 voorwerpen

 

Repair Cafés over de hele wereld hebben in 2017 gezamenlijk 300.000 voorwerpen gered van de afvalberg. Dat is ongeveer even veel als het gewicht van een dubbeldekstrein met twaalf rijtuigen! Dat staat in het jaarverslag van Repair Café International over 2017.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen weegt één ‘bak’ (= rijtuig) van een dubbeldekker leeg 26.000 kilo. Een dubbeldekker met twaalf rijtuigen weegt dus 312.000 kilo.

 

Verspreid over de hele wereld gaan maandelijks 50.000 mensen naar een Repair Café. Ze worden daar geholpen door ruim 21.000 vrijwilligers. Door de inzet van al deze mensen is in 2017 circa 300.000 kilo CO2-uitstoot voorkomen.

 

250 Repair Cafés erbij

Het Repair Café-netwerk groeit nog altijd. In 2017 kwamen er wereldwijd bijna 250 locaties bij waar regelmatig wordt gerepareerd. De groei was het sterkst in Frankrijk. Daar nam het aantal Repair Cafés met 47 toe, tot 177. Frankrijk is nu het vierde Repair Café-land. Alleen in Nederland, Duitsland en België zijn meer Repair Cafés.

 

 

 

Meer weten over de activiteiten van Repair Café International in 2017?

https://repaircafe.org/repair-cafes-redden-300-000-voorwerpen/

 

______________________________________________________________________________________

 

Brussel: actie tegen korte levensduur apparatuur

door Frans Boogaard

 

Brussel. Huishoudelijke apparaten en electronica moeten straks minder snel stuk gaan, beter repareerbaar zijn en makkelijker uit elkaar te halen voor hergebruik. Dat zegt vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese commisie in een actiplan dat hij onlang naar buiten bracht.

 

Apparatuur, zoals (vaat)wasmachines, strijkijzers, televisietoestellen en andere gebruiksvoorwerpen: consumenten vinden al dan niet terecht dat die net na de garantietermijn naar de filistijnen gaan. Ze wijzen met een beschuldigende vinger naar de fabrikant. Die zou bewust een beperkte levensduur aan het apparaat hebben gegeven om de consument weer snel naar de winkel te lokken. Die vorm van verspilling is veel consumentenorganisaties al lang een doorn in het oog. De Nederlands Eurocommisaris Timmermans wil daarom tot nieuwe, en veel duurzamere afspraken komen met de industrie.

In het verleden is er veel gekeken naar energieverbruik van huishoudelijke apparatuur, zegt Timmermans in zijn actieplan, maar betrekkelijk weinig naar duuzaamheid, repareerbaarheid en hergebruik. Dat moet wat hem betreft snel veranderen.                      (bron PZC)

 

_____________________________________________________________________________________________________

Wat schrijven anderen.......Natuur en Milieu: aanzet tot scherpere regelgeving over levensduur en repareerbaarheid voor

fabrikanten van elektrische apparatuur.


Gaan jouw apparaten ook altijd zo snel stuk? En vind jij het ook zo lastig en duur om het apparaat te repareren of om

vervangende onderdelen te vinden? Je bent niet de enige!


Help ons en deel hier je ervaringen over producten die te vroeg stuk gaan en/of slecht te repareren zijn. Ook horen wij graag

jouw idee over verbeteringen. Met de resultaten willen wij scherpere regelgeving over levensduur en repareerbaarheid voor

fabrikanten van elektrische apparatuur afdwingen. Voorwaarde voor deelname is dat het apparaat binnen een jaar na de

garantietermijn stuk is gegaan. Of dat het apparaat lastig te repareren is.Met je inzending maak je bovendien kans op de

reparatie van je  apparaat bij een Repair Café incl. benodigde onderdelen t.w.v. maximaal €50 (5 x).


Waarom dit meldpunt?


Elektrische apparaten zijn steeds lastiger te repareren. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en Stichting Repair Café onder 400 coördinatoren van Repair Cafés. Koffiezetapparaten, stofzuigers en video/ audioapparatuur komen het vaakst langs voor reparatie.


Natuur & Milieu wil hergebruik en reparatie bevorderen. Producten die lang mee gaan en goed te repareren zijn: goed voor je portemonnee en het milieu.  Dat wil natuurlijk iedereen! Helaas is dat nu niet het geval. Net gekocht is nu hetzelfde als alweer bijna kapot. Als je een heel goedkoop product koopt, kun je dat misschien verwachten. Maar het zijn niet alleen de ‘te goedkoopjes’ die snel stuk gaan en slecht repareerbaar zijn. Het lijkt wel of iedereen er aan meedoet. Wij denken dat dat anders kan. En daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. We willen in kaart brengen welke apparaten niet aan jullie verwachting voldoen. We horen graag van apparaten die te snel stuk gingen of moeilijk te repareren waren en waarom. Die informatie delen we dan met iedereen die erop in actie moet komen. De producenten die het ontwerp moeten aanpassen, de overheid die grenzen moet stellen en ook aan jou. Want uiteindelijk beslis jij straks in de winkel welk product je koopt. Kies je voor het goedkope product, dat morgen alweer bij het grofvuil ligt? Of een product waar jij en wellicht anderen nog jaren plezier van hebben en dat goed te repareren is? En als het dan stuk gaat? Repareren natuurlijk! Wij gaan er hard aan werken dat dat

ook goed te doen is.Help mee & vul in via de webpagina van Natuur en Milieu: https://www.natuurenmilieu.nl/meldpunt-kapotte-apparaten/.


____________________________________________________________________________________________________________________

 

Repair Café Oosterhout: op en top duurzaam!

 

Afgelopen Repair Café in de Bunthoef sprak ik met PR-medewerker Willy en voorzitster Rian van Houwelingen (zie foto) over de ontwikkelingen  binnen het Repair Café in Oosterhout. Dit initiatief bestaat nu twee jaar in Oosterhout en groeit enorm. “Het begon met 25 reparaties en nu zitten we vaak tussen de 75 en de 100 reparaties,”  vertelt Rian enthousiast. Binnenkort kunnen er zelfs messen en scharen worden geslepen tijdens het Repair Café. En dat alles kan gewoon gratis!

 

De start

Het concept van Repair Café komt uit Amsterdam, maar er zijn er nu al meer dan 1000 wereldwijd. Het stoelt op meerdere doelen: het tegengaan van weggegooid materiaal, het besparen van geld, het leren van de kennis van reparateurs en het samenbrengen van mensen. Rian’s man had het concept ergens gelezen en ze raakten enthousiast. Verder kwam er nog iemand uit Oosterhout met het idee, dus besloten ze de krachten te bundelen. “In de zomer van 2013 was het eerste gesprek, in september van dat jaar konden we al proefdraaien”, aldus Rian.

 

Reparaties

De meeste apparaten – zo’n 70% van de meegebrachte spullen – kunnen er gemaakt worden. Het aantal succesvolle reparaties wordt keurig bijgehouden via formulieren en kun je ook op de website vinden. De meeste reparateurs die komen geven verder voorkeur aan het meenemen van  eigen gereedschap, maar dit is niet verplicht. Wel noodzakelijk is het meebrengen van reparatiematerialen, zoals nieuwe banden of ritsen. Die kun je bij plaatselijke winkels of bouwmarkten kopen.

 

Bijdrage

Het Repair Café levert een goede bijdrage voor meer duurzaamheid.

Rian en Willy doen verder nog een specifieke oproep naar jongeren.

Als je namelijk kennis hebt van computers en telefoons en je wil graag

iets betekenen voor een ander, kom dan vrijblijvend een keertje

meedraaien. Verder is Repair Café Oosterhout ook op zoek naar een leerling

fietsenmaker. Beide functies kunnen je cv helpen aanvullen. Actuele vacatures

vind je op de website. Heb je zelf kapotte spullen? Het Repair Café wordt elke

laatste zaterdag van de maand in activiteitencentrum De Bunthoef  gehouden.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Zweedse regering wil spullen liever repareren dan weggooien

(Trouw 21 september)

 

Als een apparaat of kledingstuk kapot is, lijkt het makkelijker of voordeliger om iets nieuws te kopen, dan het herstellen.

De Zweedse overheid wil deze reflex van verspilling tegengaan door de btw op reparaties flink te verlagen van 25 naar 12 porcent. Dat staat in een wetsvoorstel van de regerende partij en de Groenen. Als het aan de betrokken minister ligt, beland er niets meer op de vuilnisbelt. Ze willen ook dat de inwoners van Zweden een deel van de kosten voor loodgieters, fietsenmakers en andere reparateurs terug kunnen krijgen.

Zo moet spullen repareren "rationeel economisch gedrag"worden: het moet goedkoper zijn een grasmaaier te laten maken, dan een nieuwe te kopen. De Zeedse overheid zet al langer in op een "recycle-revolutie". Het land recyclet de helft van zijn huisafval en bij de verwerking van de andere helft wordt stroom opgewekt.